(VIDE0): ʀᴀᴍᴀɪ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 68 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢʀᴀʙ ꜰᴏᴏᴅ

Semalam satu ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴇʀᴅᴜʀᴀꜱɪ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ 16 ꜱᴀᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴜɴᴊᴜᴋᴋᴀɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ɢʀᴀʙ ꜰᴏᴏᴅ yang ʙᴇʀᴜmur 68 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴜʟᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ʜᴀᴛɪ ʀᴀᴍᴀɪ orang.

ɪᴀ telah ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ᴏʟᴇʜ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛ0ᴋ, ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴅᴀɴɴʏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʀᴇᴍᴘᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ᴀᴛᴜᴋ’ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ʟᴀᴘ0ʀ ᴍᴀʟᴀʏ ᴍᴀɪʟ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀꜱʜʀᴀꜰ, ᴀᴛᴜᴋ ᴘᴇʀɴᴀʜ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇᴍᴀɴᴅᴜ ʟ0ʀɪ ᴅᴀɴ ᴋɪɴɪ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋʟɪᴘ video ᴘᴇɴᴅᴇᴋ ɪᴛᴜ, ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴀᴛᴜᴋ ʙᴇʀᴊᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀʟᴀʜᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴍᴇᴍʙ0ɴɢᴋ0ᴋ, ɴᴀᴍᴜɴ, ᴅɪᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴜꜱᴀʜᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴛᴇᴘᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀɴʏᴀ.

ᴀꜱʜʀᴀꜰ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴄᴀᴛᴀᴛᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇɴᴅ0ᴀᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴀᴛᴜᴋ ᴅɪʟɪᴍᴘᴀʜɪ ʀᴇᴢᴇᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴛᴜꜱ ᴅᴀɴ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴀᴅᴀ ᴅɪ ʙᴀᴡᴀʜ ʟɪɴᴅᴜɴɢᴀɴ ᴛᴜʜᴀɴ. ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴛᴜᴋ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ᴛᴇʀɪɴɢᴀᴛ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ᴀᴛᴜᴋɴʏᴀ.

ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴍᴜᴀᴛ ɴᴀɪᴋ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʜᴀʀɪ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴅɪᴛᴏɴᴛᴏɴ ʟᴇʙɪʜ 1 ᴊᴜᴛᴀ ᴋᴀʟɪ ᴅᴀɴ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛ ʟᴇʙɪʜ 50,000 ꜱᴜᴋᴀ. ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢɢᴜɴᴀ ᴛɪᴋᴛᴏᴋ ᴛᴇʀꜱᴇɴᴛᴜʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ.

ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴄᴀᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴍᴇɴɢᴜᴛɪᴘ ᴅᴇʀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴀᴛᴜᴋ ᴅᴀɴ ꜱᴇʙᴀʜᴀɢɪᴀɴ ᴘᴜʟᴀ ᴍᴇɴʏᴀᴛᴀᴋᴀɴ ʙᴀʜᴀᴡᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴀᴛᴜᴋ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴅᴀᴍᴀɴꜱᴀʀᴀ ᴅᴀɴ ʜᴀʀᴛᴀᴍᴀꜱ.

“ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇᴅɪʜ ʜᴀʀɪ ɴɪ, ᴀᴋᴜ ʙᴜᴀᴛ ɢʀᴀʙ ꜰᴏᴏᴅ ᴛᴇʀᴊᴜᴍᴘᴀ ᴅɢɴ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴀᴛᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴜᴍᴜʀ 68 ᴛᴀʜᴜɴ ᴛᴀᴘɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴋᴜᴀᴛ ʙᴜᴀᴛ ɢʀᴀʙ🥲 #ꜰʏᴘ #ꜰʏᴘシ #ꜰʏᴘᴅᴏɴɢɢɢɢɢɢɢɢ #ꜱᴇᴅɪʜ..”

LIHAT VIDE0 DIBAWAH:

Sumber: thenews

Pastikan yang anda berfikir dua kali terlebih dahulu sebelum memberikan sebarang k0men anda disini. Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua k0men yang ditulis disini.

PERHATIAN: Pihak Admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Apa Kata Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*